Реалізація програми «Подвійний диплом» у СНУ імені Лесі Українки бере свій початок у 2013 році, підтвердженням чого є підписаний договір з Вищою школою економіки та інновацій (м. Люблін, Республіка Польща) для студентів спеціальності «Економіка підприємства».

Важливість проєвропейського курсу Лесиного вишу зумовили пошук нових партнерів задля реалізації спільних програм. Так, за результатами робочої зустрічі ректорів вишів у 2014-2015 н.р. започатковано спільне проведення стаціонарного навчання для бакалаврів та магістрів за напрямом «Європеїстика», «Європейська адміністрація» з Варшавським університетом. 

Починаючи з 2015 року в контексті розширення українсько-польського співробітництва в галузі освіти та науки студенти СНУ імені Лесі Українки отримали можливість пройти безкоштовне навчання в магістратурі та бакалавраті за напрямом «Бізнес-адміністрування» в Полонійній Академії в Ченстохові. За домовленість очільників ЗВО учасникам програми надається стипендія, яка покриває витрати на навчання та перебування. Важливо зазначити, що дана програма повністю англомовна.

З 2015-2016 н.р. партнерство за програмою «Подвійний диплом» розпочинається з Краківською гірничо-металургійною академією ім. С. Сташіца за спеціальностями «Інформатика в управлінні» та «Інформатика та економетрія».

Важливий етап отримання подвійних дипломів було ініційовано після підписання 30 травня 2015 року договору про співпрацю між Академією імені Яна Длугоша у Ченстохові (що наразі іменується Природничо-гуманітарний університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові). Перша угода про спільне навчання бакалаврів в рамках програми «Подвійний диплом» СНУ імені Лесі Українки та Академії імені Яна Длугоша у Ченстохові була підписана 15 вересня 2016 року, в результаті чого запроваджено спільне навчання для бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Інформатика та математика».

З грудня 2016 року отримання подвійних дипломів стало можливим для студентів спеціальності «Фізіотерапія». У 2017-2018 н.р. напрями програми «Подвійний диплом» було розширено спеціальностями «Культура в ЗМІ та комунікація», «Біотехнологія», «Фізика», «Фізичне виховання» та «Хімія». Починаючи з 2018 року дипломи відразу двох університетів можуть отримати студенти спеціальності «Соціальна робота», «Туризм та рекреація».

У контексті академічного обміну у травні 2017 року з Університетом Вітовта Великого (Каунас, Литовська Республіка) було розпочато реалізацію спільного навчання бакалаврів за спеціальністю «Біологія».

СпеціальністьЗВО-партнер
Економіка підприємстваВища школа економіки та інновацій (м. Люблін, Республіка Польща)
ЄвропеїстикаВаршавський університет
Європейська адміністраціяВаршавський університет
Інформатика в управлінніКраківська гірничо-металургійною академія ім. С. Сташіца (AGH)
Інформатика та економетріяКраківська гірничо-металургійною академія ім. С. Сташіца (AGH)
БіотехнологіяПриродничо-гуманітарний університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)
ФізикаПриродничо-гуманітарний університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)
ІнформатикаПриродничо-гуманітарний університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)
МатематикаПриродничо-гуманітарний університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)
«Культура в ЗМІ та комунікація»Природничо-гуманітарний університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)
Соціальна роботаПриродничо-гуманітарний університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)
ТуризмПриродничо-гуманітарний університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)
Фізичне вихованняПриродничо-гуманітарний університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)
ФізіотерапіяПриродничо-гуманітарний університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)
ХіміяПриродничо-гуманітарний університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)
БіологіяУніверситетом Вітовта Великого (Литовська Республіка).