Консорціум Варшавського університету та українських університетів було створено 12 квітня 2006 р. за участі:

Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича,
Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника,
Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка,
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки,
Національного університету «Острозька академія»,
Тернопільського національного університету імені В. Гнатюка,
Студіум Східної Європи від імені Варшавського університету.

В 2009 р. до складу консорціуму долучилися:
Житомирський державний університет імені І. Франка
Рівненський державний гуманітарний університет

В 2010 р. членами консорціуму стали:
Український католицький університет у Львові
Національний університет «Києво-Могилянська академія»

В 2013 р. консорціум поповнили:
– Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
– Сумський державний університет

Метою створення консорціуму є розвиток «Східних студій» та промоція східно-, центрально-європейських досліджень в регіоні.

За для реалізації поставленої мети члени консорціуму спільно провадитимуть свої наукові дослідження та дидактичну діяльність.