Наука – це явище інтернаціональне, тому міжнародне співробітництво Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки розглядається як невід’ємна складова діяльності та подальшого розвитку, що в свою чергу, зосереджене на інтеграції університету до європейського та світового загальноосвітнього простору.

Саме тому, Східноєвропейський національний університет набув членства в найбільшій та найвагомішій організації, що представляє інтереси університетів Європи – Європейській Асоціації Університетів (European University Association – EUA ).